DetailController

Quốc phòng - An ninh

Kiểm tra kết quả huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

14/06/2023 17:14
Ngày 13/6, Đoàn Kiểm tra số 01 của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra kết quả huấn luyện giai đoạn 1 năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Cùng tham gia đoàn có Đại tá Phạm Đức Tiếp, phó Tham mưu trưởng Quân khu 3 cùng các cơ quan chức năng Quân khu 3.
Trung tướng Thái Văn Minh, Trưởng đoàn kiểm tra số 01 của Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo với đoàn kiểm tra về nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương và công tác huấn luyện năm 2023. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, Quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 3... Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, xác định tốt nội dung, chỉ tiêu biện pháp đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm. Cán bộ các cấp nắm chắc nhiệm vụ, nội dung, thời gian huấn luyện đối với từng đối tượng. Trước khi bước vào huấn luyện, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch, soạn thảo và thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện, chuẩn bị vật chất, thao trường, bãi tập và tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023...

Qua kiểm tra thực tế công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự, công tác huấn luyện và bảo đảm hậu cần kỹ thuật tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 814 và các đơn vị trực thuộc, đoàn kiểm tra đã đánh giá đơn vị đạt loại khá. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Thái Văn Minh đã ghi nhận những kết quả của Bộ CHQS tỉnh trong 6 tháng qua, đó là, lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, triển khai một cách toàn diện, hiệu quả; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu từ cơ sở. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn yên tâm tư tưởng; xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật như: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương, làm tốt công tác quy hoạch đất quốc phòng tốt, các thao trường, bãi tập được quan tâm đầu tư, Diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đạt khá ... qua đó góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, chỉ huy các cấp; công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng, quản lý kỷ luật đạt tốt, nhiều năm liền không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý,...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Thái Văn Minh đề nghị Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, xác định thời gian khắc phục những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, trong đó cần tiếp tục tăng cường quán triệt học tập nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, quy tắc đảm bảo an toàn trong huấn luyện; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng cơ động và các phân đội làm nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, tiếp tục huấn luyện khai thác sử dụng vũ khí, thiết bị mới, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác củng cố thao trường, bãi tập; bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, dụng cụ thể lực để bảo đảm tốt cho huấn luyện. Tập trung Tổ chức tốt Diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh, tham gia Diễn tập phòng thủ cấp trên đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối./.