DetailController

Giáo dục

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình

14/06/2024 08:48
Ngày 11/6, BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ban hành Kế hoạch số 1608/KH- BCĐ về Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, cụ thể như sau:

Thời gian kiểm tra: Ngày 18,19/6/2024; kiểm tra 01 buổi/huyện, thành phố (gồm các đơn vị đăng ký dự thi trên địa bàn).

Địa điểm kiểm tra: Mỗi huyện, thành phố đặt địa điểm kiểm tra tại 01 đơn vị trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra: Số liệu đăng ký dự thi; Các công việc đã triển khai tại đơn vị; Những công việc triển khai trong thời gian tiếp theo; Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; Kiến nghị, đề xuất.

Thành phần đoàn kiểm tra: Các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình (theo danh sách đính kèm Công văn mời thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024).

Các huyện, thành phố có đơn vị được kiểm tra: Mời đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố - Thành viên Ban Chỉ đạo thi của tỉnh; Lãnh đạo Công an huyện, thành phố; Lãnh đạo các Phòng, Ban liên quan của huyện, thành phố tham gia kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 đối với các đơn vị trường học trên địa bàn.

BCĐ yêu cầu các đơn vị, trường học cử thành phần làm việc với đoàn kiểm tra như sau: Mỗi trường Trung học phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông cử: Hiệu trưởng, 01 Phó hiệu trưởng, 01 cán bộ phụ trách hồ sơ.

Mỗi Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cử: Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 01 cán bộ phụ trách hồ sơ.

Đơn vị được chọn đặt địa điểm kiểm tra: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm tra.

Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi: Các đơn vị được chọn đặt Điểm thi phối hợp với các đơn vị có thí sinh cùng dự thi tại Điểm thi chuẩn bị báo cáo tổng hợp về công tác chuẩn bị của Điểm thi để làm việc với đoàn kiểm tra theo kế hoạch. Gửi báo cáo cho đoàn kiểm tra (file mềm) trước thời gian kiểm tra 02 ngày theo địa chỉ Email: giangsgdhb@gmail.com./.