DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Khảo sát việc xử lý dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng tại huyện Lương Sơn

04/10/2023 16:39
Sáng 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về việc xử lý dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng theo Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội tại huyện Lương Sơn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Lương Sơn.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn - Công ty cổ phần Archi Reenco Hòa Bình

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi khảo sát thực tế và nghe báo cáo sơ bộ của chủ đầu tư về tiến độ triển khai dự án, khó khăn, vướng mắc tại Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn - Công ty cổ phần Archi Reenco Hòa Bình; Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn - Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Reenco Hòa Bình, Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị An Thịnh;  Khu dân cư xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn - Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị; Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn - Công ty Cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông; Khu dân cư tại Tiểu khu I (nay là Tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn - Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC và Công ty Cổ phần xây dựng số 7.

Tại mỗi nơi đến khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt tình hình việc xử lý dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng theo Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội. Nhìn chung, công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Lương Sơn được thực hiện theo đúng trình tự đảm bảo đúng các nội dung  về loại đất đủ điều kiện được chuyển đổi. Quyền lợi của người sử dụng đất được đảm bảo; một số khó khăn, vướng  mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tiếp tục được tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi chính  đáng của người sử dụng đất. Tuy nhiên, công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất còn lúng túng. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ có sự chênh lệch mức giá giữa khu vực đô thị và nông thôn, giữa tỉnh Hòa Bình các tỉnh lân cận đặc biệt khu vực giáp ranh với thành phố Hà Nội với huyện Lương Sơn dẫn đến có sự so sánh đơn giá đất giữa hai khu vực. Công tác chỉnh lý biến động việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất khó khăn do thiếu hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng một số dự án không kịp thời dẫn đến việc xác định nguồn gốc không rõ ràng, ít được chỉnh lý. Toàn bộ hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện được lưu ở dưới dạng số và giấy nên khó khăn cho công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc thu thập thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra gặp khó khăn.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đề xuất của huyện Lương Sơn tại buổi khảo sát; đồng thời giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Khảo sát tại Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn

Đoàn công tác khảo sát Khu dân cư xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn