DetailController

Chính trị

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ24.03 tại trường Chính trị tỉnh Hoà Bình

08/04/2024 16:30
Sáng ngày 05/4/2024, tại Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Hoà Bình tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ24.03.
Lãnh đạo Học viện CTQG Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể lớp

Dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện có PGS, TS. Dương Trung Ý – Phó Giám đốc học viện – Trưởng Ban chủ nhiệm Đề án 587; TS. Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Chánh Văn phòng Đề án 587; ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng – Văn phòng Đề án 587, Vụ Tổ chức – Cán bộ; về phía Tỉnh ủy Hoà Bình có đồng chí Bùi Thị Minh – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thị Minh Thuận – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; về phía các Trường Chính trị có ThS. Nguyễn Trọng Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Hoà Bình; đồng chí Lò Thị Thuý Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Chính trị tỉnh Sơn La 52 học viên là cán bộ, giảng viên của các trường chính trị 3 tỉnh: Hoà Bình, Sơn La và Hà Giang.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo Đề án 587 “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030” diễn ra từ 05/4 đến 20/9/2024. Trong chương trình học, học viên được nghiên cứu kiến thức kinh điển trong 46 tác phẩm của Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh; 07 chuyên đề bổ trợ góp phần làm sáng tỏ hơn đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước là kết quả sự vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt quá trình lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới; 14 buổi thảo luận do các giáo sư, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi; hoàn thành 22 bút ký, 04 bài thu hoạch các tác phẩm, 01 bài tiểu luận tốt nghiệp và 01 đợt đi nghiên cứu thực tế.

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS, TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc học viện – Trưởng Ban chủ nhiệm Đề án 587, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị kịp thời đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó trong tình hình mới. Tham dự lớp học, học viên có điều kiện hệ thống hóa những kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do các giáo sư, nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm tại Học viện giới thiệu. Từ đó, trang bị phương pháp tiếp cận, phương pháp tư duy mới để nắm bắt được cốt lõi của tác phẩm kinh điển, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Để lớp học mang lại hiệu quả cao, PGS, TS. Dương Trung Ý đề nghị Ban Tổ chức lớp học thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lớp; các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; đồng thời rèn luyện phương pháp, tác phong khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong tình hình mới nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học.

Đồng thời, yêu cầu các đồng chí học viên cần tập trung nghiên cứu các tác phẩm kinh điển để viết bút ký, bài thu hoạch và tiểu luận cuối khóa đầy đủ, đảm bảo yêu cầu, chất lượng.

ThS. Nguyễn Trọng Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình, phát biểu cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Đề án 587 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình đã tạo điều kiện để mở lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ24.03 tại Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập các kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thay mặt các học viên của lớp hứa sẽ nêu cao tinh thần nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy lớp học; quy định của Học viện; tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, đầu tư thời gian để tham dự lớp học, viết bút ký, bài thu hoạch và tiểu luận đạt kết quả tốt nhất./.