DetailController

Thể thao

Kết quả công tác Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch năm 2017

05/12/2017 00:00
Trong năm 2017, công tác Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch thực hiện có hiệu quả. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Về lĩnh vực Văn hóa: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của 2.064 đội văn nghệ quần chúng. Trong năm 2017, đã tổ chức được 13.116 buổi biểu diễn, ước phục vụ trên 2.623.200 lượt người xem. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh thực hiện. Kết quả, ước có 77% gia đình; 68,2% làng, bản, tổ dân phố; 89,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Công tác quản lý và phát huy giá trị di tích được quan tâm; thực hiện công tác tu bổ tôn tạo, khai thác có hiệu quả 41 di tích lịch sử cấp quốc gia, 40 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh…

Về lĩnh vực Thể dục, Thể thao: Năm 2017, đã tổ chức thành công 88 giải thể thao cấp huyện; 12 giải thể thao cấp tỉnh có 1.660 lượt vận động viên tham gia; trao 163 bộ huy chương, phong 644 đẳng cấp cho vận động viên đạt chuẩn; đào tạo bồi dưỡng 400 hướng dẫn viên thể thao; duy trì và phát triển 700 câu lạc bộ thể thao trên địa bàn. Số người tập thể dục thể thao thường xuyên ước đạt 30%; số hộ gia đình thể thao 23,2%; có 66.687 số người đạt chế độ rèn luyện thể thao theo tiêu chuẩn. Thể thao thành tich cao được chú trọng, đã tổ chức huấn luyện các đoàn vận động viên của tỉnh đi tham gia thi đấu 18 giải thể thao toàn quốc và khu vực đạt 38 huy chương (trong đó: 12 HCV, 09 HCB, 17 HCĐ).

Về lĩnh vực Du lịch: Tổ chức thành công cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hòa Bình” và cuộc thi “Viết bài thuyết minh giới thiệu các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” năm 2017. Chỉ đạo các địa phương tổ chức Tuần lễ hội du lịch tỉnh Hòa Bình hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Tây Bắc 2017. Kết quả năm 2017, Hòa Bình ước đón 2.268.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 260.000 lượt, thu nhập du lịch ước đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Vê lĩnh vực Gia đình: Tiếp tục triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Toàn tỉnh hiện có 1.458 câu lạc bộ phát triển gia đình bề vững; 844 địa chỉ tin cậy cộng đồng; 105 cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 97 cơ sở tư vấn bạo lực gia đình. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho cán bộ các địa phương và cơ sở tại huyện Lạc Sơn và thành phố Hòa Bình cho 232 học viên.

Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2017, đã kiểm tra 09 điểm lễ hội, 256 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; kiểm tra 1.157 hồ sơ vận động viên và giám sát công tác tổ chức thi đấu đối với 07 giải thể thao cấp tỉnh. Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các huyện Lương Sơn, Kim Bôi và lạc Thủy. Thông qua công tác kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đúng các quy định về quản lý nhà nước của ngành. Tiếp nhận 10 đơn thư khiếu nại tố cáo, đã tiến hành xác minh, trả lời công dân theo đúng quy định, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài.