DetailController

Thời sự trong ngày

Họp báo sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

11/12/2023 15:06
Chiều ngày 08/12/2023, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Đoàn ĐBQH và HĐND) tỉnh tổ chức Họp báo sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Văn Chúc, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì buồi Họp báo.
Đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi họp báo.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung đề ra.Cụ thể, HĐND đã xem xét, thảo luận các báo báo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 14; kết quả thực hiện Thông báo kết luận các nội dung chất vấn của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 14, khóa XVII. Thông báo của UB MTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; các Báo cáo của các ngành Tòa án nhân dân, Việt Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2023.

Tại phiên thảo luận, chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề bức xúc, những hạn chế yếu kém diễn ra tại các địa phương, đơn vị, tập trung vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách Nhà nước và các chỉ tiêu chưa đạt được; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm tiến độ; sản phẩm nông nghiệp giá trị thấp, chưa tìm được thị trường tiềm năng; vấn đề lao động việc làm còn nhiều bất cập, tỷ lệ lao động mất việc còn cao… Đây cũng là những nội dung được nhiều cử tri, Nhân dân quan tâm.

Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, thông qua 49 Nghị quyết về kinh tế- xã hội, ngân sách, đầu tư công, các cơ chế, chính sách, phê duyệt chủ trương các dự án, thông qua danh mục các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định biên chế và các Nghị quyết quan trọng khác.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Bùi Văn Chúc, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu rộng tới cử tri và Nhân dân trong tỉnh về các nội dung, vấn đề quan trọng đã được HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp 14, khóa XVII. Đồng thời tuyên truyền, vận động cử tri, Nhân dân tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. Thông qua phản ánh của các cơ quan truyền thông để kịp thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin trong việc quyết định các nội dung của Kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của Kỳ họp./.