DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Họp bàn tổ chức Hội nghị Thường trực 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

18/03/2022 00:00
Chiều ngày 17/3, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bàn về công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Thường trực 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội nghị Thường trực 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 03 ngày từ 08-10/4/2022. Đến nay, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân các văn bản phục vụ hội nghị: Dự thảo Chương trình, điều hành hội nghị, xây dựng tham luận; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, thành lập các tiểu ban; Kế hoạch tổ chức hội nghị; phân công tiếp đón các Đoàn; phối hợp tuyên truyền trên Báo Hòa Bình và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và  Cổng thông tin điện tử…Công tác lễ tân, hậu cần, trang trí khánh tiết đã được triển khai đảm bảo Hội nghị được tổ chức thành công. Hiện nay, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng nông dung; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án tuyên truyền, hậu cần, y tế; tổ chức các chương trình hoạt động văn nghệ chào mừng; bố trí lực lượng đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như các phương tiện đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra hội nghị…

Để đảm bảo phục vụ tổ chức các hoạt động của Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến nhằm hoàn thiện các văn bản có liên quan như: Dự thảo Chương trình và Kịch bản điều hành Hội nghị tọa đàm; dự thảo bài Báo cáo đề dẫn; lựa chọn địa điểm bố trí địa điểm lưu trú ăn nghỉ, thăm quan học tập kinh nghiệm; phương án lễ tân, trang trí, khánh tiết;…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và tiếp thu ý kiến các đại biểu tại hội nghị, đồng thời đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung, hoàn thiện để kịp thời tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Yêu cầu các địa điểm được lựa chọn, phương án được xây dựng  phải chu đáo để Hội nghị diễn ra thành công, vừa đảm bảo yêu cầu chất lượng, phù hợp vừa quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Hòa Bình đến với các tỉnh bạn. Ngay sau hội nghị, đề nghị các phòng, ban chức năng, các Tiểu ban rà soát nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện theo thời gian quy định…/.