DetailController

Thời sự trong ngày

Hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định giá đất

27/05/2024 15:10
Chiều ngày 24/5, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Các đại biểu tham dự hội nghị trực truyến tại điểm cầu của tỉnh

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/01/2024. Nhằm thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và các địa phương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất.

Tính đến ngày 23/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 17/26 ý kiến của thành viên Chính phủ và ý kiến góp ý của các địa phương, các tổ chức, chuyên gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định gồm 06 chương 41 điều. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định rõ các nội dung về phương pháp định giá đất; trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất; bảng giá đất…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số quy định liên quan đến: Các phương pháp xác định giá đất (phương pháp so sánh và phương pháp thặng dư); các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất; bảng giá đất và tư vấn xác định giá đất; việc bố trí nguồn kinh phí trong thực hiện công tác định giá đất…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về giá đất. Đồng chí yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, chỉnh sửa các nội dung dự thảo nghị định phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế tại các địa phương; tích cực hướng dẫn cụ thể hóa các điều, khoản, mục được nêu trong Luật Đất đai năm 2024. Qua đó góp phần quản lý, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương./.