DetailController

Thời sự trong ngày

Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

17/05/2024 16:20
Ngày 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết tình hình thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Qua 12 năm thi hành Luật Giám định tư pháp và 5 năm thực hiện Đề án Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, công tác giám định tư pháp đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức giám định tư pháp được củng cố, phát triển. Hiện nay, cả nước có 03 tổ chức pháp y ở Trung ương; 55/63 tỉnh, thành phố hoạt động theo mô hình Trung tâm pháp y; 7 tổ chức pháp y tâm thần được thành lập (2 viện và 5 trung tâm tại các khu vực); có 66 tổ chức giám định kỹ thuật hình sự và 580 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, xây dựng, tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông... Cả nước có trên 7.135 người giám định viên tư pháp, 2.621 người giám định tư pháp theo vụ việc và đội ngũ này thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật.

Hoạt động giám định tư pháp chủ yếu được thực hiện theo trưng cầu của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Cụ thể, từ năm 2018 đến ngày 30/6/2023, hệ thống tổ chức, người giám định tư pháp ở các lĩnh vực thực hiện 1.039.615 vụ việc. Trong đó, lĩnh vực pháp y thực hiện 396.264 vụ việc; lĩnh vực pháp y tâm thần thực hiện 45.423 vụ việc; lĩnh vực kỹ thuật hình sự thực hiện 578.438 vụ việc; còn lại ở lĩnh vực thông tin truyền thông, tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư…

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ những bất cập, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, phục vụ cho công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, kinh tế trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí phục vụ các tổ chức giám định hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, nhất là đối với các cơ quan tiến hành tố tụng; thường xuyên kiểm tra, thanh tra toàn diện công tác giám định tư pháp, từ đó, kịp thời tham mưu giải pháp triển khai Luật Giám định tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần ngăn chặn vi phạm pháp luật và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm./.