DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội nghị thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

01/12/2022 00:00
Ngày 01/12, Ban Pháp chế (Hội đồng nhân dân tỉnh) tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.
Đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến đối với các báo cáo do các cơ quan Tư pháp trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII: Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm lỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận các nội dung chấn vấn của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát năm 2022 tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2022.

Đồng thời, thảo luận và cho ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (liên quan đến lĩnh vực pháp chế); Dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các hội năm 2023; Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Các đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng có liên quan để có số liệu, đánh giá tổng hợp, toàn diện, chính xác. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, các ngành cần tập trung giải quyết, khắc phục các vấn đề nóng đang được cư tri và dư luận quan tâm như: tội phạm công nghệ cao; ma túy; lĩnh vực môi trường, tình hình tội phạm an ninh vùng giáp ranh; công tác phòng cháy, chữa cháy; tội phạm về tham nhũng…tránh tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đại diện các cơ quan tư pháp giải trình làm rõ các báo cáo tại hội nghị.

Đối với các báo báo và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình, các đại biểu đã làm rõ thêm các căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết; công tác tổ chức xây dựng chính quyền; thực hiện biên chế; những điểm nghẽn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; cho ý kiến đối với số lượng chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các hội năm 2023; mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng đảm bảo tính hợp lý…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Pháp chế (HĐNĐ tỉnh) đánh giá cao kết quả đã đạt được của các ngành Tòa án, Viện kiểm sát và Cục thi hành án tỉnh trong năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, các ngành chức năng cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt đối với một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường giải quyết các khiếu tại, tố cáo hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài; nâng cao chất lượng xét xử, kiểm sát, thực hành quyền công tố…

Ghi nhận các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế đề nghị cơ quan chuyên môn soạn thảo tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết theo quy định./.