DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

09/05/2024 16:30
Ngày 09/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự, có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tóm tắt bổ sung tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương thời gian qua. Đại diện các Sở, ngành và cơ quan liên quan báo cáo, trao đổi cụ thể những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phụ trách và đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trong đó: Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có các chính sách bình ổn giá các mặt hàng thức ăn, chăn nuôi, xăng dầu; kiến nghị xem xét các trường hợp người có công với cách mạng tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp mà không thuộc diện thương binh, bệnh binh được hưởng chế độ nghỉ dưỡng hàng năm như các đối tượng khác,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị Đoàn biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ một số nội dung sau: Đề nghị Quốc hội xem xét đẩy nhanh việc sửa đổi, ban hành Luật Di sản văn hóa. Xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số nội dung quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 cho phù hợp với thực tế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác chợ đạt hiệu quả; sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án quy mô nhỏ, ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin thêm với các đại biểu về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị đề xuất của các đại biểu, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục giành thời gian nghiên cứu văn bản, tài liệu, chắt lọc ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để văn phòng Đoàn ĐBQH tổng hợp, chuyển tại tới diễn đàn Quốc hội trog Kỳ họp thứ 7 tới./.