DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các Dự án luật trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

17/05/2024 14:54
Chiều ngày 16/5, Đoàn ĐBQH do các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư huyện Lạc Sơn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các Dự án luật trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc và Cao Phong.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến các đại biểu 3 Dự thảo luật được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn; Luật Địa chất và Khoáng sản.

Về cơ bản, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết ban hành các văn bản luật trên. Đồng thời, góp ý một số nội dung đối với từng Dự thảo luật nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Cụ thể, đối với Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), các đại biểu đề nghị xem xét về cơ chế quản lý di sản, tu bổ tôn tạo các di tích; quy định rõ mức phát hành chính, hành vi phạm quy đinh về bảo vệ di sản văn hóa; tăng cường các nguồn lực xã hội hóa đầu đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. Đối với Luật Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn, cần làm rõ những nội dung về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn; công khai, minh bạch việc làm giám lập quy hoạch để các tổ chức, cá nhân cùng tham gia xây dựng. Đối với Luật Địa chất và Khoáng sản, tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản; nâng cao chế tài xử phạt đối với trường hợp vi phạm để tăng sức răn đe; xây dựng quy định hỗ trợ thiệt hại khai thác khoáng sản.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, trân trọng những ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, phân loại để chuyển tới cơ quan soạn thảo các Dự án luật để bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội./.