DetailController

Thời sự trong ngày

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân tỉnh

06/07/2023 16:30
Sáng 6/7, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (khoá X) nhiệm kỳ 2018 – 2023, lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đối với đồng chí Lê Văn Thạch

Hội nghị đã thông qua tờ trình và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đối với đồng chí Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, xây dựng, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X đã tín nhiệm bầu đồng chí Lê Văn Thạch giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh với 22/22 phiếu, đạt 100%.

Hội nghị cũng thực hiện quy trình giới thiệu nguồn nhân sự tham gia Ban Chấp hành (35 đồng chí); Ban Thường vụ (9 đồng chí); Chủ tịch (01 đồng chí), Phó Chủ tịch (02 đồng chí); Uỷ ban Kiểm tra (07 đồng chí), Chủ nhiệm (01 đồng chí), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (01 đồng chí) Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; nêu cao trách nhiệm của Đảng đoàn, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm. Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Góp phần đánh giá năng lực, uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm./.