DetailController

Trồng trọt

Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại

22/03/2023 17:30
Ngày 22/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại. Tham dự có đại diện Ban Quản lý Chương trình FFF II Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành chức năng; Hội Nông dân các huyện Tân Lạc, Lạc Thủy; UBND các xã và đại diện các HTX, tổ hợp tác, nông dân tham gia dự án sản xuất rừng và trang trại.
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, Chương trình FFF được triển khai tại tỉnh Hòa Bình từ năm 2019, đến nay sau 04 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực. Chương trình luôn nhận được sợ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành liên quan. Các mô hình do FFF hỗ trợ bước đầu đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất hữu cơ, sản xuất có liên kết, gia tăng giá trị dưới tán rừng. Khả năng xây dựng, phát triển sản phẩm của các HTX ngày càng được nâng lên, điển hình như: HTX Hải Đăng, HTX Tân Lạc Sơn;…đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho HTX. Hiện nay, Chương trình đang duy trì hoạt động của nhóm nòng cốt tại 03 xã nhằm hướng dẫn đôn đốc các THT, HTX thực hiện sản xuất kinh doanh. Trong năm 2022, 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên THT, HTX; hỗ trợ 3.257 sản phẩm nông sản (trong đó 50 sản phẩm OCOP) lên sàn thương mại điện tử Postmart và Vỏ sò; xây dựng 05 mô hình trồng cây gỗ lớn, cây bản địa và lâm sản ngoài gỗ, dược liệu dưới tán rừng…

Tuy nhiên các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực nội tại và quản trị một số HTX còn yếu, thiếu nguồn lực cho đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh; sản phẩm có thương hiệu, nhãn hiệu tập thể chưa có nhiều; việc ứng dụng kỹ thuật khoa học, công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh, năng lực điều hành, quản lý còn hạn chế; tính liên kết giữa các HTX và thành viên chưa chặt chẽ; khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn; nguồn lao động chất lượng cao còn thiếu…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp khắc phục những khó khăn cua các tổ hợp tác, HTX và nông dân sống dựa vào rừng; sự hỗ trợ của các bên liên quan; giải pháp về thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp hữu cơ, chứng nhận hữu cơ và hệ thống bảo đảm có sự tham gia (PGS); các giải pháp trong hoạt động thực hiện phát triển rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp, đa dạng sản phẩm, đa dạng thu nhập từ rừng và cảnh quan rừng, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu; giải pháp thực hiện chính sách BHXH đối với các thành viên HTX, THT…

Đại diện BQL FFF II Trung ương nhấn mạnh thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố các mô hình đã thành lập và duy trì; đẩy mạnh công tác truyền thông về quản lý, khai thác phát triển rừng bền vững; nâng cao ý thức cung cấp dịch vụ cho cán bộ, thành viên nhằm hỗ trợ tốt hơn cho THT, HTX trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan để có giải pháp huy động nguồn lực cho các THT, HTX; cùng chuyên gia nghiên cứu, mở rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, tập huấn kiến thức, kỹ năng, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân…/.