DetailController

Tin từ các đơn vị

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

17/04/2024 16:24
Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, các Đề án, nội dung hoạt động trọng tâm của Hội.

Cụ thể, tuyên truyền đến các cấp Hội tích cực duy trì các hoạt động thường xuyên như: Bảo vệ môi trường; giữ gìn vệ sinh, sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh thực phẩm sạch và an toàn; xử lý chất thải trong chăn nuôi, trồng trọt; tổ chức sản xuất theo chuỗi, đảm bảo quy trình an toàn, ứng dụng công nghệ hiện đại từ đầu vào đến đầu ra... góp phần thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội phối hợp tổ chức truyền thông kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường; các hoạt động xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, tập trung vào sử dụng bioga hoặc ủ phân hữu cơ, không xả thải trực tiếp ra môi trường... tại các buổi sinh hoạt chi hội cho 2.305 hội viên, phụ nữ; 55 cuộc tuyên truyền cho trên 2.750 hội viên, phụ nữ, người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân cùng chung tay bảo vệ và giữ gìn môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của năm, của địa phương. Không chỉ tuyên truyền trực tiếp đến hội viên, phụ nữ và Nhân dân, các cấp Hội biên tập và đăng tải tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng như Chuyên mục trên website, trang fanpage, Zalo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hơn 2.000 tin, bài. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 20 chuyên mục, phối hợp Báo Hòa Bình thực hiện 12 chuyên trang, tuyên truyền trên loa phát thanh tại các khu dân cư gồm các nội dung về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trong chăn nuôi, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật xử lý đúng nơi quy định; điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những nhân tố mới, hoạt động sáng tạo, hiệu quả trong góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng hơn 1.000 cuốn sổ tay, 6.000 tờ rơi và 110 poster với các nội dung liên quan đến hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch” trong các cấp Hội phát đến các đối tượng là cán bộ, chi hội trưởng phụ nữ, lãnh đạo cộng đồng, hội viên, phụ nữ tại các địa phương; góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam” gắn với xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội duy trì đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, định kỳ thường xuyên và trong các dịp Lễ, Tết, ngày kỷ niệm, ngày môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường; tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, cải tạo cảnh quan môi trường, con đường hoa, hàng rào xanh, cải tạo vườn, ao chuông; thu gom xử lý rác thải phù hợp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.... tạo môi trường sông lành mạnh, an ninh trật tự, kinh tế phát triển; đóng góp hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mói kiểu mẫu. Kết quả tổ chức hơn 2.000 buổi quét dọn đường làng ngõ xóm, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; khơi thông 75 km kênh mương, cống rãnh; thu gom, phân loại, xử lý hơn 10.000 tấn rác thải, thu hút hơn 30.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, các hoạt động tổ chức thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về vấn đề bảo vệ môi trường nói chung, xử lý chất thải trong chăn nuôi nói riêng ngày càng được nâng lên, ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân nâng cao trong các hoạt động sản xuất, chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.