DetailController

Trồng trọt

Hòa Bình xếp thứ 3 toàn quốc về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2022

04/04/2023 14:29
Theo Thông báo số 1996/TB-BNN-VP, ngày 31/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022, tỉnh Hòa Bình xếp thứ 3 với 89,50 điểm, xếp sau tỉnh Cần Thơ (xếp thứ nhất với 92,50 điểm) và Sóc Trăng (xếp thứ 2 với 91 điểm). Theo đó, Hòa Bình thuộc nhóm các địa phương triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022. Năm 2021, tỉnh Hòa Bình đạt 92,5 điểm, xếp thứ 2/63 tỉnh, thuộc nhóm địa phương triển khai tốt.
Quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tốt giúp nông sản địa phương có chỗ đứng trên thị trường

Theo bảng xếp hạng năm nay, có 42 tỉnh trong nhóm địa phương triển khai tốt, 21 địa phương trong nhóm triển khai đạt yêu cầu.

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 4070, ngày 14/10/2015. Bộ tiêu chí gồm 16 tiêu chí với tổng số điểm là 100, mỗi một tiêu chí quy định có số điểm nhất định. Việc đánh giá các địa phương dựa trên bộ tiêu chí gồm: chỉ đạo, điều hành công tác quản lý an toàn thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; Giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm; Xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

Về quy trình tiếp nhận, đánh giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tự đánh giá, chấm điểm triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm trong năm và hoàn thiện hồ sơ gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhận được hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm của các địa phương, Cục Quản lý Chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm.

Kết quả này được dựa trên phản ánh trung thực, khách quan hiệu quả triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại mỗi địa phương. Việc triển khai đánh giá, xếp hạng hoạt động này được triển khai bắt đầu từ năm 2015. Bộ NN&PTNTN xác định vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông sản là nhiệm vụ trọng tâm và là “số 1” trong vài năm trở lại đây của ngành./.