DetailController

Quốc phòng - An ninh

Giữ gìn và đảm bảo vững chắc trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

14/06/2023 17:08
Giai đoạn 2020-2023, Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra; chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và giải quyết các vấn đề nổi cộm nảy sinh.
Lực lượng công an tỉnh tổ chức các đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai, xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch thực hiện các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; chỉ đạo thực hiện quyết liệt 06 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trong công tác bảo vệ an ninh chính trị,  lực lượng Công an tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng theo hướng chuyên sâu, nắm chắc tình hình, chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin - truyền thông; đảm bảo an ninh địa bàn chiến lược, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh chính trị nội bộ. Phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời, ngay tại cơ sở các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự, không để đột xuất, bất ngờ và phát sinh “điểm nóng”.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, kết hợp giữa phòng ngừa và đẩy mạnh tấn công tội phạm; điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Trung bình hàng năm, 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt 94,44%; tỷ lệ điều tra khám phá các loại án đạt 90,23%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,02%. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 89 đối tượng truy nã. Công tác quản lý, giáo dục phạm nhân được tăng cường. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06/CP; vận hành hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp, quản lý căn cước công dân; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; thực hiện quyết liệt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định Luật Cư trú năm 2020. Tham mưu cấp ủy, cho chính quyền các cấp và chủ động triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các chuyến hàng đặc biệt.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; phục vụ hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, đấu tranh với các loại tội phạm và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các loại án. Thực hiện tốt công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác “Xây dựng xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng thí điểm “Phường điển hình, kiểm mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công an đưa 06 xã, thị trấn ra khỏi diện “Xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự”. Lãnh đạo đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển cả bề rộng và chiều sâu, là khâu quan trọng góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, lực lượng Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch và đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến dịch Covid - 19; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong lực lượng Công an tỉnh. Đảo đảm quân số, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, chủ động triển khai ứng phó, sẵn sàng phòng chống thiên tai, lũ bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ./.