DetailController

Thời sự trong ngày

Giao ban công tác Tôn giáo quý I năm 2023

19/04/2023 16:51
Chiều ngày 18/4, Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí: Bùi Tiến Lực, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Quý I, tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, thuần túy tôn giáo, đa số các chức sắc tôn giáo tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, nội dung, chương trình đã thông báo, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền các cấp; tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo. Trong quý, BCĐ công tác tôn giáo tỉnh đã chủ động ban hành chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cho thành viên, kiện toàn tổ công tác giúp việc; kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo... Các cơ quan thành viên BCĐ công tác tôn giáo tỉnh, BCĐ công tác tôn giáo các Huyện ủy, Thành ủy phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tôn giáo, các hiện tượng truyền đạo lạ; tình hình tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, chức sắc tôn giáo theo thẩm quyền, đúng pháp luật. Các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và duy trì các mô hình, điển hình "Dân vận khéo” trong vùng đồng bào có đạo, góp phần giữ vững an ninh trật tự- trật tự an toàn xã hôi, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh ghi nhận những kết quả công tác quý I. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trưởng BCĐ đề nghị, trước tiên cần quan tâm củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các địa phương làm tốt công tác quản lý các chùa là di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu mời các nhà sư về trụ trì những chùa chưa có. Lưu ý các ngành, địa phương quan tâm rà soát, tạo điều kiện cấp đất cho các tôn giáo xây dựng nơi sinh hoạt, dâng lễ và cử hành lễ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo các quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào có tôn giáo, hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến kiến nghị, phản ảnh của các chắc sắc, tín đồ tôn giáo; chủ động phối hợp giám sát việc giải quyết các kiến nghị của đồng bào có tôn giáo. Phát hiện xây dựng lực lượng cán bộ, hội viên nòng cốt trở thành cốt cán phong trào trong tôn giáo; động viên, khuyến khích quần chúng, tín đồ các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, quan tâm xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo trong vùng đồng bào theo tôn giáo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy nguồn lực tôn giáo đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương. Tổ chức bồi dương, tập huấn, triển k hai văn bản mới của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo, quan tâm đến đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tham mưu công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, lãnh đạo các ban, sở, ngành, thanh viên BCĐ công tác tôn giáo các cấp. Tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc mừng các tổ chức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu nhân các sự kiện, Lễ trọng tôn giáo./.