DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Giao ban công tác HĐND tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2023

10/02/2023 00:00
Sáng 10/02, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban và lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; Phó trưởng các Ban của HĐND các huyện, thành phố; đại diện Thường trực HĐND một số xã, phường, thị trấn.
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022,  Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các cấp đã tích cực, tổ chức thực hiện các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và các huyện, thành phố đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả khá toàn diện trên xác mặt công tác. Việc tổ chức các phiên họp định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND được duy trì; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND thực hiện chu đáo, đảm bảo theo quy định của pháp luật và có sự đổi mới hình thức tổ chức kỳ họp. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo tham mưu, tổ chức thành công 8 kỳ họp HĐND tỉnh, thông qua 146 nghị quyết. Hoạt động giám sát linh hoat, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm trong năm. Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND được các Ban tiến hành theo đúng quy định; tăng cường phối hợp, đi thực tế hiện trường. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố năm 2022; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.