DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP tại UBND tỉnh

27/12/2016 00:00
Ngày 27/12, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Thủ trưởng một số sở ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Giai đoạn 2011 - 2016, tổ chức bộ máy làm công tác quản lý chất lượng, ATTP tỉnh từng bước được kiện toàn; hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật được thực hiện thường xuyên; việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng, ATTP được quan tâm. Công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm được chú trọng. Các nhiệm vụ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động truyền thông, kiểm tra, thanh tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, phòng chống ngộ độc thực phẩm cơ bản đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, vấn đề quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, vận chuyển, bảo quản thực phẩm tươi sống được quan tâm kịp thời. Đến cuối năm 2016 đã có 14 cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện ATTP, VIETGAP với tổng diện tích là 489,03ha; xây dựng được 2 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn. Trong chăn nuôi, giết mổ, bày bán và kiểm dịch động vật, thực hiện duy trì và tăng cường hoạt động tại 10 chốt kiểm dịch; cấp 3.816 giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho các cơ sở chăn nuôi tập trung; xây dựng 02 chuỗi sản xuất, tiêu thụ thịt lợn an toàn. Trong nuôi trồng, đánh bắt, khai thác, chế biến thủy sản và các sản phẩm thuỷ sản, đến nay có 05 cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Trong quản lý ATTP đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đến năm 2016, tuyến tỉnh đã cấp 171 giấy chứng nhận trên 206 cơ sở, tuyến xã cấp 824 giấy chứng nhận trên 1.272 cơ sở; tuyến xã cấp 625 giấy chứng nhận trên 1.150 cơ sở. Hoạt động kiểm soát mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm bước đầu hoạt động có hiệu quả. Giai đoạn 2011 - 2016, đã thực hiện lấy 1.522 mẫu xét nghiệm để kiểm nghiệm. Trong đó, phát hiện 259 mẫu có nguy cơ và đưa ra cảnh báo kịp thời đến người tiêu dùng. Từ kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và lấy mẫu phân tích đã thực hiện việc truy xuất nguồn gốc, nguyên nhân sản phẩm không đảm bảo. Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở mắc lỗi khẩn trương khắc phục. Kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh truyền qua đường thực phẩm.

Mặc dù vậy, công tác quản lý ATTP còn tồn tại những hạn chế, yếu kém. Nhất là công tác quản lý ATTP cấp xã chưa được coi trọng, phân bổ kinh phí để hoạt động còn hạn chế. Công tác chỉ đạo điều hành chưa đồng bộ, chưa kiên quyết, trách nhiệm chưa rõ ràng. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản vi phạm các quy định của pháp luật về ATTP còn cao và diễn biến phức tạp; còn diễn ra tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt. Việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y nhỏ lẻ vẫn còn diễn ra khá phổ biến tại các chợ cóc gây khó khăn cho công tác quản lý. Việc xây dựng các chuỗi liên kết sản phẩm an toàn còn quá ít; cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh hầu hết nhỏ lẻ, khó đáp ứng điều kiện về ATTP.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh thực hiện một số công việc trong quản lý ATTP như: Rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong ATTP; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đột xuất về ATTP; tăng cường mối liên hệ trong nhân dân nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng tổng hợp các kiến nghị đề xuất để gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đối với kiến nghị của UBND tỉnh, Đoàn giám sát xin tiếp thu và sẽ tổng hợp gửi tới Quốc hội và cơ quan Trung ương xem xét và giải quyết.