DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Mai Châu

02/10/2023 16:30
Sáng 2/10, tại xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 180 cử tri huyện Mai Châu trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc tỉnh phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Chính đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV và báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 5 đến trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV dự kiến diễn ra trong 24 ngày (từ ngày 23/10 – 29/11), chia thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 23/10 – 10/11), đợt 2 (từ ngày 20/11 – 29/11), dự phòng ngày 30/11. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 8 dự án luật. Xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội. Xem xét các báo cáo công tác lập pháp. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khoá XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khoá XV đến hết Kỳ họp thứ 4. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Xem xét Báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Xem xét kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Xem xét báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn vản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bâù hoặc phê chuẩn. Xem xét, quyết định Quy hoạch không gian biển Quốc gia. Xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Xem xét, quyết định vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Mai Châu bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời, đưa ra nhiều ý kiến, kiến một số nội dung: Rà soát, ngăn chặn tin nhắn rác; phân cấp vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có chính sách hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình vùng lòng hồ Hoà Bình; xem xét, hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm mon trên địa bàn; giải quyết cán bộ công chức, tài sản dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính; có chế độ quan tâm đối với hội cựu giáo chức của huyện.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc tỉnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.