DetailController

Tin từ các đơn vị

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

28/05/2024 16:30
Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã khuyến khích đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các dự án chung cư, nhà ở xã hội phục vụ cho người nghèo, công nhân, công chức, viên chức có thu nhập thấp, người lao động trong các khu công nghiệp.
Khuyến khích đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 07 dự án nhà ở đã cơ bản hoàn thành gồm 01 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng (Dự án nhà ở cho công nhân thôn Hạnh phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn). Dự án Khu dân cư, tái định cư suối Đúng, phường Hữu Nghị đã thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng 70.725,8m2 (chiếm 98,2% tổng diện tích đất dự án được duyệt); diện tích còn lại đang vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB). 05 dự án hoàn thành xây dựng hạ tầng nhưng chưa bàn giao cho UBND huyện quản lý (Khu nhà ở tại xã Hòa Sơn (Tân Hòa Garden), xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn; Khu nhà ở Riverview, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; Khu nhà ở xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn; Khu dân cư tổ 7, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; Khu nhà ở thương mại (Shophouse) phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình). 15 dự án đã được Sở Xây dựng cấp GPXD, đang tiếp tục thực hiện thi công theo GPXD được cấp (Khu đô thị Thống Nhất, phường Thống Nhất; Khu dân cư Mường Khến, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc; Nhà ở xã hội tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư Thịnh Lang, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư Khu phố 10, huyện Yên Thủy; Khu dân cư núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong; Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình; Dự án Khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư số 3, số 4, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình; Khu biệt thự Đảo Ngọc tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình; Khu đô thị cao cấp Yên Quang, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình).

Toàn tỉnh có 11 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư về xây dựng gồm 01 dự án đang điều chỉnh quy hoạch (Khu đô thị sinh thái Trung Minh - GELEXIMCO, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình. 04 dự án hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (Khu đô thị mới Hòa Bình - Geleximco, phường Thịnh Lang, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình; Khu đô thị mới Trung Minh B, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình; Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình phường Thái Bình, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình). Có 02 dự án đã hoàn thành xong thẩm định thiết kế nhưng chưa được bàn giao mặt bằng nên chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng (Khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (Giai đoạn II) phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình). 05 dự án đang tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư về xây dựng (Khu nhà ở Thăng Long Xanh, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư Tiểu khu 1 (nay là tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn; Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 (nay là tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; Dự án Làng sinh thái Việt Xanh, huyện Lương Sơn; Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh).

Qua rà soát có 23 dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh đã ký Hợp đồng chậm tiến độ so với thời gian hiệu lực thực hiện hợp đồng, gồm 06 dự án chậm tiến độ và chưa gia hạn hợp đồng: Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình; Khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; Nhà ở thương mại (Shophouse) tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình; Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 (nay là Tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; Khu dân cư tại Tiểu khu I (nay là Tiểu khu 2), thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn.  Có17 dự án đã được gia hạn hợp đồng gồm Khu dân cư, tái định cư Suối Đúng, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình; Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; Khu dân cư xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; Khu đô thị Thống Nhất, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình; Khu nhà ở Hoàng Vân, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư số 3, số 4, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư tại tổ 7, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (nay là phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình); Dự án Khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư Thịnh Lang, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình; Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (giai đoạn II), phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình; Khu dân cư khu phố 10, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy; Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình tại phường Dân Chủ và phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình; Khu đô thị mới Trung Minh A, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình; Làng sinh thái Việt Xanh, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn; Khu đô thị mới Trung Minh B, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

Để các dự án nhà ở đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký, thời gian tới, đối với chủ đầu tư thực hiện dự án tập trung nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo nội dung dự án đã được chấp thuận đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và khớp nối đồng bộ hạ tầng khu vực. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu và áp dụng các thiết kế, kỹ thuật và công nghệ xây dựng nhà ở mới, vật liệu mới, ứng dụng công nghệ số nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành xây dựng nhà ở. Hàng tháng kiểm tra tiến độ triển khai dự án. Trường hợp chủ đầu tư dự án đã được bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, yêu cầu trong 30 ngày kể từ ngày được chính quyền địa bàn giao mặt bằng trên thực địa, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị giao đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định. Các chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện dự án; trước 60 ngày hết hạn thực hiện Hợp đồng gửi báo cáo, đề xuất về Sở Xây dựng việc gia hạn Hợp đồng (nếu đủ điều kiện).

Đối với chính quyền địa phương nơi có dự án, hiện nay các dự án nhà ở có nguy cơ bị chậm tiến độ chủ yếu do chậm tiến độ GPMB và có một số dự án đến nay chưa được giao mặt bằng thực hiện. Nhằm tránh tình trạng các dự án phải gia hạn nhiều lần do chưa được giao mặt bằng thực hiện, UBND cấp huyện nơi có dự án xây dựng kế hoạch thực hiện GPMB (trong đó cần chốt thời gian bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện dự án); nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra việc chậm trễ trong quá trình giải phóng mặt bằng. Báo cáo những dự án đủ điều kiện bàn giao mặt bằng làm cơ sở đôn đốc nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giao đất và tính tính tiền sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời UBND cấp huyện nơi có dự án giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ được duyệt. Thẩm định hồ sơ giao đất và kịp thời hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục về xây dựng đảm bảo thời gian theo quy định; đẩy nhanh công tác thẩm định tổng mức đầu tư để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Hội đồng thẩm định giá đất đẩy nhanh công tác thẩm định phương án giá, giá đất cụ thể. Các sở, ngành có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao đẩy nhanh thời gian thực hiện tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thành dự án theo đúng tiến độ./.