DetailController

Giới thiệu Đoàn đại biểu quốc hội

DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XV

11/07/2022 00:00

 Trưởng đoàn

NgoVanTuan

 

  Ông Ngô Văn Tuấn

  Ngày sinh:  02/8/1971

  Dân tộc   : Kinh

  Quê quán: Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính tín dụng

  Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành tài chính - ngân hàng

  Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Hòa         Bình, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình.

 

Thành viên

 

ĐBQH KHÓA XV TRƯƠNG THỊ MAI

  Bà Trương Thị Mai

  Ngày sinh:  23/01/1958

  Dân tộc    : Kinh

  Quê quán: Xã Ninh Hiền, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sử; Luật

  Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành hành chính công

  Chức vụ hiện nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên     Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cu Ba.

 

hoangducchinh

  Ông Hoàng Đức Chính

  Ngày sinh:  16/5/1981

  Dân tộc     : Mường

  Quê quán  : Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính – ngân hàng

  Học vị: Thạc sĩ kinh tế

  Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách    tỉnh Hòa Bình.

 

ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN THỊ PHÚ HÀ

   Bà Nguyễn Thị Phú Hà 

  Ngày sinh: 17/3/1972

  Dân tộc    : Kinh

  Quê quán: Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Học vị: Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính – ngân hàng; Thạc sĩ Tài chính – Tiếng Bungari; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Tiếng Anh; Thạc sĩ Tài chính công – Tiếng Pháp

  Chức vụ hiện nay: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. 

 

ĐBQH KHÓA XV ĐẶNG BÍCH NGỌC

   Bà Đặng Bích Ngọc 

  Ngày sinh:  29/9/1980

  Dân tộc    : Mường

  Quê quán: Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật 

  Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành luật

  Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Tỉnh ủy viên; Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Hòa Bình.

 

NguyenCaoSon