DetailController

Giới thiệu Đoàn đại biểu quốc hội

DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XV

14/06/2023 15:50

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH, CHỨC VỤ

Trương Thị Mai

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Nguyễn Thị Phú Hà

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Ngô Văn Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.

Hoàng Đức Chính

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình; Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XV.

Đặng Bích Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách  Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hòa Bình; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV.

Nguyễn Cao Sơn

Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Ủy viên Hội đồng trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình