DetailController

Quốc phòng - An ninh

Đảm bảo an toàn khi xả lũ hồ thủy điện Sơn La

17/06/2024 15:50
Ngày 16/6/2024, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công điện số 48/CĐ-BCH về việc đảm bảo an toàn khi xả lũ hồ thủy điện Sơn La.

Thực hiện Công văn số 238/VPTT ngày 15/6/2024 của Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La và Tuyên Quang, Công văn số 239/VPTT ngày 15/6/2024 của Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La. Công ty Thủy điện Sơn La đã tiến hành mở 01 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 13h00 và đóng hoàn toàn vào hồi 18h00 ngày 15/6/2024, để đảm bảo an toàn khu vực hạ du và giảm thiểu thiệt hại đối với các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình (hạ lưu hồ thủy điện Sơn La).

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, huyện Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong: Tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên hồ, ven hồ; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi, công trình đang thi công biết thời gian xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản Chỉ đạo các phòng ban chức năng thường xuyên theo dõi biến động về mực nước, chất lượng nước của khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ các biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn vật nuôi tại các lồng bè theo các văn bản 1249/SNN-TS ngày 16/5/2024 về việc tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện nắng nóng, mưa bão và hạn hán năm 2024, Văn bản số 1318/SNN-TS ngày 22/5/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Chỉ đạo các lực lượng rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu. 

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo về ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh qua Văn phòng thường trực về công tác phòng, chống thiên tai (ĐT: 02183.852309; email: thuyloihb@gmail.com), để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai./.