DetailController

Chăn nuôi

Công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái xuất hiện tại các xã Phú Lai, Đoàn Kết, Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

21/02/2024 15:29
Ngày 21/02, UBND huyện Yên Thủy ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái xuất hiện tại các xã Phú Lai, Đoàn Kết, Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái xuất hiện tại các xã Phú Lai, Đoàn Kết, Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Thời gian bắt đầu dịch từ ngày 18/02/2024.

Vùng có dịch là các xã Phú Lai, Đoàn Kết, Hữu Lợi; Vùng bị dịch uy hiếp gồm các xã: Yên Trị, Ngọc Lương, Bảo Hiệu; Vùng đệm gồm các xã: Đa Phúc, Lạc Lương.

UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã Phú Lai, Đoàn Kết, Hữu Lợi chịu trách nhiệm thông báo đến người dân chăn nuôi về việc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái xuất hiện trên địa bàn.

Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; các phòng, ban liên quan và UBND các xã Phú Lai, Đoàn Kết, Hữu Lợi khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách để chống dịch theo quy định, đồng thời báo cáo các cấp để có biện pháp chỉ đạo, phối hợp chống dịch kịp thời và hiệu quả không để dịch lây lan ra diện rộng./.