DetailController

Thời sự trong ngày

Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023

19/04/2023 16:59
Ngày 18/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 947/SNN-PTNT về đề nghị phối hợp lựa chọn sản phẩm tham dự Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023. Theo đó, đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông báo tới doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể tại địa phương có các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm dịch vụ phục vụ nông nghiệp chất lượng cao có nhu cầu quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm của mình đăng ký tham gia Chương trình bình chọn và truyền thông, quảng bá “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam”.
Các đơn vị, địa phương có các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm dịch vụ phục vụ nông nghiệp chất lượng cao có nhu cầu quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm của mình đăng ký tham gia Chương trình bình chọn và truyền thông, quảng bá “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam”.

Các doanh nghiệp, HTX, chủ thể tải mẫu đăng ký, thủ tục hồ sơ tham dự Chương trình theo địa chỉ: hhtp://tonghoinn.vn/vn/chuong-trinh-thuong-hieu-vang-nong-nghiep-viet-nam-nam-2023.html.

Thủ tục hồ sơ tham dự Chương trình gửi về Ban Tổ chức Chương trình trước ngày 21/6/2023 theo địa chỉ: Bà Trịnh Thanh Thúy - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển Nguồn nhân lực; địa chỉ: Số 58, Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội; chi tiết liên hệ điện thoại: 094709960333; Email: 3nwinwin@gmail.com./.