DetailController

Chăn nuôi

Chủ động triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng chương trình Quốc gia

10/05/2023 17:00
Căn cứ Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Để công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, kịp thời, nhanh gọn, chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất sự gây hại của dịch bệnh gây ra, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng chương trình Quốc gia. Cụ thể như sau:

Đối tượng: trâu, bò, bê, nghé  khỏe mạnh trong diện tiêm.

Loại vắc xin tiêm phòng: vắc xin Lở mồm long móng Type O.

Số lượng vắc xin Lở mồm long móng phân bổ cho các huyện, thành phố như sau: Huyện Lương Sơn được phân bổ 2.500 liều; Thành phố Hòa Bình được phân bổ 1.500 liều; huyện Cao Phong được phân bổ 1.200 liều; huyện Kim Bôi được p hân bổ 4.500 liều; huyện Đà Bắc được phân bổ 3.500 liều; huyện Yên Thủy được phân bổ 2.600 liều; huyện Tân Lạc được phân bổ 4.000 liều; huyện Mai Châu được phân bổ 2.700 liều; huyện Lạc Thủy được phân bổ 2.300 liều; huyện Lạc Sơn được phân bổ 5.200 liều.

Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí đối ứng để mua vắc xin tiêm phòng bệnh LMLM, đảm bảo tối thiểu 80% tổng đàn trâu, bò thuộc diện phải được tiêm phòng vắc xin LMLM, đồng thời bố trí kinh phí hỗ trợ tiền công tiêm, kinh phí lấy mẫu, giám sát, xét nghiệm,…

Tổ chức thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức cung ứng vắc xin và phối hợp với các địa phương giám sát việc thực hiện tiêm phòng tại cơ sở. Tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định.

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Chi cục chăn nuôi và Thú y.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chỉ đạo các thôn, xóm, bản tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin LMLM theo các nội dung nêu trên và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sở NN&PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng ban chức năng và chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 1 năm 2023, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh./.