DetailController

Chăn nuôi

Chủ động triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2024

21/02/2024 15:30
Ngày 20/02, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 420/SNN-CNTY gửi Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố về việc chủ động triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2024.

Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm như bệnh: Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục trâu bò, Dịch tả Châu Phi, Cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6, A/HN8)…vào địa bàn và sự tái phát các loại dịch bệnh động vật khác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban, cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên toàn tỉnh. Trong đó tập trung tổ chức triển khai hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin vụ Xuân Hè năm 2024, cụ thể như sau:

Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng gồm:

Trâu bò: Tiêm vắc xin Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng.

Lợn: Tiêm vắc xin Dịch tả cổ điển, Dịch tả lợn Châu Phi, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Tai xanh, Lép tô,...

Dê: Tiêm vắc xin Đậu dê, Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng dê.

Chó: Tiêm vắc xin Dại

Gia cầm: Tiêm vắc xin Cúm, Tụ huyết trùng, Newcastle,….

Diện tiêm phòng: Toàn bộ gia súc, gia cầm nuôi trong nhân dân (chú trọng những vùng ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao và nơi có tỷ lệ tiêm phòng năm 2023 đạt tỷ lệ thấp).

Tỷ lệ tiêm phải đạt 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm và 80% trở lên so với tổng đàn đối với mỗi loại vắc xin.

Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương triển khai tiêm phòng vắc xin vụ Xuân Hè vào tháng 3-4 năm 2024.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động mua vắc xin Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại động vật, Dịch tả lợn Châu Phi,… để phòng, chống các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm. Hỗ trợ kinh phí tổ chức (tiền công tiêm và các chi phí khác cần thiết để phục vụ cho công tác tiêm phòng).

Kinh phí tiêm phòng các loại vắc xin khác cho gia súc, gia cầm tùy thuộc vào điều kiện, khả năng tài chính của địa phương hỗ trợ và do người chăn nuôi chi trả 100%.

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ và phát triển chăn nuôi, đặc biệt vào thời điểm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, dịch Lở mồm long móng,… đang xảy ra ở một số địa phương.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai các nội dung nêu trên và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2024 để bảo vệ và phát triển chăn nuôi của địa phương./.