DetailController

Chăn nuôi

Chủ động triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật

07/11/2023 15:23
Ngày 6/11, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 3171/SNN-CNTY gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc chủ động triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật.
Tuyên truyền thực hiện nghiêm tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vận nhằm bảo vệ đàn vật nuôi

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đồng thời bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật”. Cụ thể như sau:

Nội dung tiêu độc khử trùng: Phát động và tổ chức "Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật" trên địa bàn toàn tỉnh.

Chuồng, trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; ổ dịch động vật, ổ dịch cũ, nơi chôn hủy gia súc, gia cầm; đường làng, ngõ xóm, cống rãnh thoát nước... (mỗi tuần 1 lần).

Các cơ sở, điểm giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, chế biến các sản phẩm động vật (sau mỗi ca sản xuất).

Các chợ, khu vực, điểm có bán động vật và sản phẩm động vật (vào cuối mỗi buổi chợ).

Cách thức tiến hành:

Những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tự lo vật tư, hóa chất, kinh phí và tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và nhân viên thú y.

Các xã, phường, thị trấn tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, vận động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia.

Việc phun khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ rửa,…

Loại hóa chất sát trùng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp (có danh sách phân bổ kèm theo).

Sử dụng hóa chất sát trùng thực hiện theo nội dung Công văn số 399/CCCN&TY-HD ngày 10/5/2023 của Chi cục Chăn nuôi và thú y Hướng dẫn sử dụng hóa chất sát trùng REBENCOCID 50 để khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (đính kèm).

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2023 đến 15/12/2023

Sở Nông nghiệp và PTNT giao: Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố giao, nhận thuốc sát trùng cho các địa phương và giám sát việc thực hiện phun khử trùng tiêu độc tại cơ sở.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động hỗ trợ kinh phí phục vụ tổ chức, thực hiện phun khử trùng, tiêu độc hoặc huy động lao động công ích từ các tình nguyện viên, đoàn thanh niên, tổ chức xã hội khác để có nguồn nhân lực cho việc thực hiện phun khử trùng tiêu độc.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện và Chi cục chăn nuôi và Thú y.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chỉ đạo các thôn, xóm, bản tổ chức thực hiện phun khử trùng tiêu độc theo các nội dung nêu trên và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trưởng các thôn, xóm, tổ dân phố, các ban ngành của xã, phường, thị trấn phối hợp tuyên truyền tới từng hộ chăn nuôi và thông báo lịch phun khử trùng tiêu độc để các hộ chủ động phối hợp thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban chức năng và chính quyền cơ sở thực hiện tốt “Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật” theo đúng nội dung và thời gian nêu trên; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của địa phương./.