DetailController

Trồng trọt

Chủ động triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2024

16/01/2024 15:24
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, tới nay toàn tỉnh đã làm đất chuẩn bị cho cấy lúa vụ xuân đạt: 9.255 ha; Tổng lượng mạ đã gieo: 75,3 tấn; Diện tích lúa đã cấy: 100 ha, tập trung ở các huyện: Lạc Thủy, Thành Phố Hòa Bình, Kim Bôi.
Một số địa phương đã triển khai gieo cấy lúa vụ Xuân

Các địa phương đã tập trung thu hoạch các loại cây trồng dài ngày như: mía, sắn, dong giềng, các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi... các loại cây ngắn ngày như rau, đậu thực phẩm..., với phương châm thu hoạch đến đâu tiến hành làm đất chuẩn bị cho gieo trồng vụ xuân năm 2024.

Về tình hình sâu bệnh, hiện có một số loại sâu, bệnh tiếp tục phát sinh gây hại như: Bọ trĩ hại rải rác trên cây mạ, mật độ trung bình từ 10 - 20 con/m2; Sâu cắn lá hại ngô, mật độ trung bình từ 1 - 3 % số cây...; Nhện đỏ, bệnh vàng lá thối rễ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bệnh greening... tiếp tục gây hại rải rác ở các vùng trồng cây có múi; Rệp sơ bông trắng, sâu đục thân,... gây hại trên cây mía..... Các loại sâu, bệnh gây hại ở mức độ nhẹ và rải rác. Chi cục Trồng trọt và BTVT tỉnh đã phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố, hướng dẫn người dân tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, trừ sâu bệnh, tập trung ở một số loại cây trồng chính theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.  Duy trì ổn định hệ thống bẫy đèn, góp phần hỗ trợ cho công tác dự tính dự báo tình hình dịch hại cây trồng, do đó sâu bệnh gây hại trên nhóm cây trồng chính, nhóm cây lương thực và nhóm cây trồng khác ở mức độ nhẹ - trung bình.

Trong tháng 2, Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục đôn đốc các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu, bệnh trên các loại cây trồng. Đối với cây ăn quả có múi giai phát triển quả, chú ý một số đối tượng sâu, bệnh: Rệp muội; bệnh loét, rầy chổng cánh, ruồi đục quả ... Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, hướng dẫn, chỉ đạo người dân tập trung chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ đông, với phương châm thu hoạch đến đâu tiến hành làm đất sản xuất vụ Xuân đến đấy. Chủ động công tác điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng để dự báo sớm, hướng dẫn cơ sở và người nông dân áp dụng biện pháp quản lý phù hợp với từng đối tượng gây hại chính.  Duy trì hệ thống bẫy đèn để hỗ trợ cho công tác dự tính dự báo dịch hại cây trồng. Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng (kể cả cây trồng nhập nội)….