DetailController

Thủy sản

Chủ động sản xuất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024

23/02/2024 16:18
Ngày 22/02, Sở NN&PTNT ban hành công văn số 439/SNN-TS gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục Thủy sản yêu cầu về việc chủ động sản xuất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Để chủ động sản xuất và quản lý môi trường nuôi, chăm sóc thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương thực hiện tốt các nội dung về mùa vụ thả giống, quản lý chất lượng con giống, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh và nuôi trồng thủy sản.

Đối với mùa vụ thả giống: Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa phương để áp dụng về mùa vụ thả giống thủy sản.

Thực hiện quản lý chất lượng con giống: Tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản thực hiện các quy định về quản lý giống thủy sản được quy định tại Điều 23, 24 Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, ương dưỡng, lưu thông, sử dụng giống thủy sản (đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống, công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy theo quy định).

Mua giống thủy sản tại các cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh không được phép dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Cung cấp thông tin về Danh mục thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản; Danh mục thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam để người nuôi trồng thủy sản biết và thực hiện.

Hạn chế tác nhân gây bệnh; Tăng sức đề kháng cho cá. Khi phát hiện thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh phải cách ly, đồng thời thông báo cho các hộ nuôi xung quanh và người phụ trách công tác thủy sản cấp xã để kịp thời xử lý.

Giao Chi cục Thủy sản: Phối hợp với các địa phương đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2024, định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định./.