DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Chất vấn nhóm vấn đề về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại kỳ họp thứ 9

18/03/2022 00:00
Tiếp tục chương trình làm việc của UBTV Quốc hội, chiều ngày 16/3 các đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn nhóm vấn đề về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường tập trung vào việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực này. Việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy; xử lý chất thải công nghiệp. Vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương.

Các đại biểu chất vấn liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc giá đất bị thổi lên không có sự quản lý đúng; vấn đề phát triển và quản lý nhà ở xã hội; các dự án, quy hoạch treo; tình trạng bán đấu giá đất như vừa qua gây thiệt hại cho nhà nước, làm bất ổn thị trường. Nguồn thu từ đất chưa bền vững, nhiều dự án chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất cụ thể còn bất cập, nguy cơ thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao chưa được quy định rõ ràng, việc triển khai còn nhiều bất cập, dẫn đến thất thoát tài sản công. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho một số dự án triển khai còn chậm, có nơi chưa bảo đảm công bằng, hợp lý, ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp và đời sống của người có đất thu hồi. Việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng còn có một số trường hợp buông lỏng quản lý, công tác phối hợp với chính quyền địa phương chưa đồng bộ, để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, xây dựng công trình, nhà ở trái phép, sử dụng đất sai mục đích. Công tác xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai còn chưa đảm bảo. Khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai vẫn diễn biến phức tạp, còn nhiều vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài.

Những vấn đề trên được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.