DetailController

CNTT và Viễn Thông

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

13/04/2023 17:30
Thời gian qua, cùng với việc tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng internet đã được tỉnh Hòa Bình tăng cường triển khai thực hiện trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.

Hiện nay, mọi hoạt động trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước đều cơ bản diễn ra trên môi trường mạng, văn bản hồ sơ được xử lý và thực hiện trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng chữ ký số và phần mềm không giấy tờ. Cùng với đó là phát triển các hệ thống thông tin dùng chung như: Hệ thống đăng nhập một lần; hội nghị truyền hình trực tuyến; nền tảng liên thông, kết nối chia sẻ dữ liệu của tỉnh; hệ thống quản lý văn bản; cổng thông tin điện tử; dịch vụ công trực tuyến; đường truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan nhà nước của tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ... Điều đó cho thấy, việc dịch chuyển mọi hoạt động từ thủ công lên môi trường mạng bên cạnh sự nhanh chóng, thuận tiện cũng đang đặt ra hàng loạt thách thức, rủi ro về vấn đề an toàn thông tin.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng về triển khai chính phủ điện tử và bảo đảm an toàn thông tin. Sở đã triển khai đồng bộ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Trong đó, chú trọng hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an ninh thông tin; phổ biến việc thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin như Luật An toàn thông tin mạng, các nghị định hướng dẫn cùng các văn bản luật khác như Luật Cơ yếu, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước... Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai các giải pháp, biện pháp, hướng dẫn các cơ quan Nhà nước thực hiện quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin như: Triển khai hệ thống tường lửa firewall, phần mềm diệt virus, thiết bị giám sát, phát hiện mã độc tấn công tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh để quản lý, vận hành các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh. Thường xuyên ban hành văn bản cảnh báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát phần mềm độc hại để phòng, chống, khắc phục nguy cơ mất an toàn thông tin.

 Công tác bảo đảm an toàn thông tin được triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp (lực lượng tại chỗ, giám sát chuyên nghiệp, độc lập kiểm tra, kết nối với hệ thống giám sát quốc gia). Thông qua hệ thống phòng chống mã độc tập trung toàn tỉnh (hệ thống SOC), toàn bộ máy chủ và máy trạm được cài đặt nền tảng phòng chống mã độc tập trung toàn tỉnh được kiểm soát và thông báo hàng  tuần để các cơ quan, đơn vị có phương án xử lý khắc phục kịp thời. Đến hết quý I/2023, toàn tỉnh đã có 61/83 hệ thống thông tin được phân loại, xây dựng, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước đang là một nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; chủ động phòng tránh lộ, lọt bí mật Nhà nước. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin, máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… Kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, lỗ hổng về mặt kỹ thuật của hệ thống thông tin, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng của cơ quan, đơn vị; thực hiện sao lưu định kỳ các cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị. Bố trí đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phụ trách về công nghệ thông tin có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống mạng và các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị…/.