DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

28/02/2023 10:52
Sáng ngày 27/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng nông thôn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham gia hội thảo có lãnh đạo đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các chuyên gia về lĩnh vực đất đai; một số chuyên gia, nhân sĩ, trí thức, luật gia; lãnh đạo một số ngành, đại diện một số huyện và xã trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo đã tập trung lấy kiến của các đại biểu dự gồm: Toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo; Một số vấn đề trọng tâm của Dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cho ý kiến cụ thể vào các nội dung: Quyền của người dân trong Luật đất đai; Đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung quy định thời gian sử dụng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Những vấn đề về khung giá đất, bảng giá đất, vấn đề cơ chế tích tựu và tập trung đất đai; việc phân cấp thẩm quyền khi thu hồi đất, giao đất, thời gian cho thuê đất; sự cần thiết phải ban hành quy định về giá đền bù đất đai khi tiến hành thu hồi đất; những quy định về tái định cư...

Hội thảo đã tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu của các chuyên gia, đại biểu qua đó nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, hiệu quả phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân góp phần vào sự phát triển của đất nước./.