DetailController

Thời sự trong ngày

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII

22/03/2024 15:07
Chiều 21/3, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức Hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày 3 dự thảo: Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024; Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội tỉnh Hòa Bình năm 2024. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Nghị quyết về việc ban hành Đề án phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Các đại biểu nghe kết quả nghiên cứu, khảo sát nắm thông tin phục vụ hội nghị thẩm tra.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành các nghị quyết; đề nghị ngành chức năng rà soát, bổ sung lại một số nội dung phân cấp phù hợp; điều chỉnh một số câu từ, bố cục văn bản cho phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn. Đề nghị giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến các dự thảo nghị quyết như: Làm rõ nguồn kinh phí để đảm bảo mức phụ cấp cho các đối tượng; mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố còn thấp; cần quan tâm, khuyến khích người làm công tác kiêm nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở 4 dự thảo nghị quyết Ban Pháp chế thẩm tra và tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đề nghị quan tâm xem xét các nội dung phân cấp. Ban Pháp chế và các cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ, rà soát, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh mà vẫn đảm bảo đúng quy định. Sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) nhấn mạnh: Các dự thảo nghị quyết trình bày tại hội nghị đều là những nội dung quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn nên có nhiều ý kiến đóng góp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét các nội dung phân cấp cho phù hợp. Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung cho phù hợp với thực tiễn và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh sắp tới./.