DetailController

Thời sự trong nước

Đường dây nóng

27/07/2021 00:00

STT

Đơn vị

Số điện thoại

1

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

CĐ: 02183.895.961

DĐ: 0912.363.787

2

Ban Dân vận

CĐ: 02183.852.396

DĐ: 0988.969.462

3

Tỉnh Đoàn Hòa Bình

CĐ: 02183.882.946

DĐ: 0912.756.726

4

Văn phòng UBND tỉnh

CĐ: 02183.898.986

DĐ: 0915.456.354

5

Văn phòng Hội đồng nhân dân

CĐ: 02183.897.877

DĐ: 0888.566.696

6

Sở Thông tin và Truyền thông

DĐ: 0888.606.162

7

Sở Tài chính

CĐ: 02183.852.106

DĐ: 0888.442.299

8

Sở Kế hoạch đầu tư

CĐ: 02183.852.111

DĐ: 0888.838.929

9

Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn

CĐ: 02183.856.766

DĐ: 0904.948.107

10

Công an tỉnh

CĐ: 02183.854.007

CĐ: 0692.709.119

11

Bộ chỉ hủy quân sự tỉnh Hòa Bình

CĐ: 02183.852.392

 

12

Sở Tài nguyên môi trường

CĐ: 02183.894.468

DĐ: 0888.363.866

13

Sở Xây dựng

CĐ: 02183.854.206

DĐ: 0888.263.288

14

Sở Giao thông vận tải

CĐ: 02183.852.124

DĐ: 0966.085.547

15

Sở Công thương

CĐ: 02183.852.058

DĐ: 0888.938.398

16

Báo Hòa Bình

CĐ: 02183.852.575

DĐ: 0911.237.766

17

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

CĐ: 02183.852285

DĐ: 0888.123299

18

Sở Tư pháp

CĐ: 02183.894.873

DĐ: 0945.381.581

19

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

CĐ: 02183.857.026

DĐ: 0943.810.932

20

Sở Y tế

CĐ: 02183.852.050

DĐ: 0911.013.311

21

Sở Giáo dục và đào tạo

CĐ: 02183.855.799

DĐ: 0912.483.030

22

Ban Dân tộc

CĐ: 02183.896.930

DĐ: 0912.359.835

23

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT

CĐ: 02183.858.188

DĐ: 0911.123.638

24

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

CĐ: 02183.855.829

DĐ: 0915.058.530

25

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông

CĐ: 02183.857.061

DĐ: 0914.334.891

26

Ban quản lý KCN tỉnh

CĐ: 02183.602.899

DĐ: 0985.545.222

27

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

CĐ: 02183.853.791

DĐ: 0989.187.688

28

Hội nông dân tỉnh

CĐ: 02183.852.053

DĐ: 0984.167.448

29

Liên đoàn lao động tỉnh Hòa Bình

CĐ: 02183.853.638

DĐ: 0983.077.935

30

Cục thi hành án tỉnh Hòa Bình

CĐ: 02183.855.833

DĐ: 0913.359.892

31

Cục Quản lý thị trường

CĐ: 02183.883.719

DĐ: 0982.891.518

32

Cục Thống kê

CĐ: 02183.855.694

DĐ: 0984.055.162

33

Cục Thuế tỉnh

CĐ: 02183.896.696

Chi cục thuế Hòa Bình-Đà Bắc

CĐ: 02183.853.231

Chi cục thuế Lương Sơn

CĐ: 02183.825.258

Chi cục thuế Cao Phong-Tân Lạc

CĐ: 02183.834.470

Chi cục thuế Mai Châu

CĐ: 02183.867.993

Chi cục thuế Kim Bôi-Lạc Thủy

CĐ: 02183.875.587

Chi cục thuế Lạc Sơn-Yên Thủy

CĐ: 02183.864.136

34

BHXH tỉnh

CĐ: 02183.881.885

DĐ: 02183.600.714

BHXH huyện Mai Châu

CĐ: 02183.868.666

BHXH huyện Cao Phong

CĐ: 02183.845.458

BHXH huyện Lạc Sơn

CĐ: 02183.505.722

BHXH huyện Lạc Thủy

CĐ: 02183.874.329

BHXH huyện Yên Thủy

CĐ: 02183.864.161

BHXH huyện Kim Bôi

CĐ: 02183.871.116

BHXH huyện Tân Lạc

CĐ: 02183.834.530

BHXH huyện Lương Sơn

CĐ: 02183.823.823

BHXH huyện Đà Bắc

CĐ: 02183.827.321

35

TT Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

CĐ: 02183.881.234

DĐ: 0916.416.633

36

Thành ủy Hòa Bình

DĐ: 0847.000.009

37

Văn phòng UBND TP Hòa Bình

DĐ: 0898.702.336

38

Văn phòng UBND huyện Tân Lạc

CĐ: 02183.834.022

DĐ: 0987.593.261

39

Văn phòng UBND huyện Lương Sơn

CĐ: 02183.824.148

DĐ: 0888.558.111

40

Văn phòng UBND huyện Đà Bắc

CĐ: 02183.828.588

DĐ: 0968.296.202

41

Văn phòng UBND huyện Mai Châu

CĐ: 02183.867.277

DĐ: 0971.423.999

42

Văn phòng UBND huyện Kim Bôi

CĐ: 02183.871.525

DĐ: 0965.595.746

43

Văn phòng UBND huyện Yên Thủy

CĐ: 02183.865.555

DĐ: 0847.515.456

44 Thanh tra tỉnh CĐ:02183.882.609