DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn

13/09/2022 00:00
Chiều 12/9, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 và tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  kiểm tra tiến độ triển khai dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng

8 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của huyện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng khá. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 78,8 tỷ đồng, đạt 52,20% dự toán tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 113.820 triệu đồng/243.821 triệu đồng đạt 46,68% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả. Đặc biệt, huyện Lạc Sơn đã tập trung chỉ đạo các nghị quyết chuyên đề về công tác tác cán bộ, công tác thu thú đầu tư, giải phóng mặt bằng; phát triển đô thị, phát triển du lịch…Từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo huyện chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá…Đối với  02 dự án của Tập đoàn Sun Group, tổng diện tích thực hiện dự án là khoảng 271,58 đất các loại, số hộ phải tái định cư là 270 hộ. Đến nay UBND huyện Lạc Sơn đang thực hiện các thủ tục để bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng để khởi công dự án trong thời gian sớm nhất.

Trong công tác quy hoạch, UBND huyện đã và đang tiến hành triển khai thực hiện lập và quản lý 33 dự án, đồ án quy hoạch. Đối với quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình tỷ lệ 1/25.000 đến năm 2040, UBND huyện đang triển khai đề án, phân vùng phát triển và định hướng phát triển không gian vùng gồm: vùng phát triển đô thị và công nghiệp; vùng phát triển du lịch, dịch vụ; vùng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp chất lượng cao; Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu trong vùng…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá làm rõ những khó khăn, vướng mắc của huyện Lạc Sơn như: Công tác phát triển đảng viên còn chậm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp; công tác quản lý đất đai có mặt còn hạn chế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm. Đặc biệt là khó khăn trong việc triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện…

Huyện ủy Lạc Sơn đề nghị UBND tỉnh tiếp tục làm việc với các Bộ, Ngành, Chính phủ để tháo gỡ khó khăn về GPMB, cấp vốn để tiếp tục triển khai dự án; tỉnh quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các thủ tục về đất đai đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện để đảm bảo thu từ tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước theo kế hoạch…

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của huyện Lạc Sơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện đã đề ra. Đồng chí Bí thư đánh giá huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, dân số, văn hóa dân tộc, tuy nhiên đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, thu ngân sách của huyện đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao…Vì vậy, huyện cần quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, hỗ trợ sinh kế, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo từng năm, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách của huyện. Đồng chí Bí thư đề nghị: Thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó khâu then chốt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp Đảng viên; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò nêu gương của người Đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện cần lựa chọn, xác định hướng phát triển; tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, tạo đột phá nhất là tuyến đường trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tăng cường thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giảm tỷ lệ hộ nghèo; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nắm vững tình hình an ninh trên địa bàn…

* Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã đi thăm một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lạc Sơn là Hồ chứa nước Cánh Tạng và Công ty TNHH Nhựa Lạc Sơn.