DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong

02/12/2022 00:00
Sáng 2/12, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, nắm tình hình tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH, TT&DL, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nắm tình hình thực hiện dự án xây dựng khu không gian bảo tồn Di sản văn hóa Mo Mường gắn với dịch vụ du lịch tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm di tích khảo cổ học cấp Quốc gia Mái đá Làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn; thăm di tích Hang xóm Trại, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn; thăm xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc; nắm tình hình thực hiện dự án xây dựng khu không gian bảo tồn Di sản văn hóa Mo Mường gắn với dịch vụ du lịch tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong; thăm di tích chùa Quoèn Ang, xã Tân Phong, huyện Cao Phong.

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy thăm di tích chùa Quoèn Ang, xã Tân Phong, huyện Cao Phong

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy thăm xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc

Tại mỗi nơi đến thăm, khảo sát và nắm tình hình, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Hòa Bình là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, được ghi nhận với dấu ấn về khảo cổ học thời tiền sử của nền "Văn hóa Hòa Bình”. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, cùng với nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về văn hóa; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc có sự đầu tư.