DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đà Bắc

09/10/2022 00:00
Sáng 7/10, tại xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Đà Bắc và các xã: Toàn Sơn, Tu Lý, Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong, Tân Minh, Cao Sơn (huyện Đà Bắc) trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp xúc cử tri. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Đà Bắc.
Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Chính đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV và báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Ba đến trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 – 19/11/2022. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 07 dự án Luật; 03 dự thảo Nghị quyết. Cho ý kiến 7 dự án luật. Xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Đà Bắc và 7 xã của huyện Đà Bắc bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời, đưa ra nhiều ý kiến, kiến một số nội dung: Tăng cường quản lý giá cả, nhất là giá phân bón; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; xem xét giao lại 1 số diện tích đất của nông trường Tú Lý cho người dân sản xuất; có chính sách đặc thù cho người dân vùng chuyển dân Sông Đà; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là về đường giao thông; kiến nghị đề xuất Quốc hội sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức; có cơ chế chính sách hỗ trợ việc bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm thu hút các dự án vào huyện nhất là các dự án về du lịch; xem xét chuyển đổi 1 số diện tích đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất và chuyển đổi 1 số diện tích đất sản xuất sang đất ở; điều chỉnh quy định quản lý các công trình hồ đập; xem xét lại đơn giá dịch vụ bảo vệ môi trường rừng.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.