DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự

02/11/2022 00:00
Ngày 01/11/2022, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tại Tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự.

Tham gia phát biểu thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), đại biểu Hoàng Đức Chính khẳng định Luật Hợp tác xã năm 2012 đã tác động tích cực đến tổ chức và hoạt động của các Hợp tác xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Hợp tác xã năm 2012 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn. Đại biểu đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng dự án Luật, dự thảo Luật với 12 Chương và 111 điều đã bám sát chủ trương chỉ đạo tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, đại biểu Hoàng Đức Chính đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cụ thể về tài sản góp vốn để tránh tranh chấp giữa người sử dụng và chủ sở hữu tài sản. Về việc phân phối thu nhập của các tổ chức kinh tế hợp tác, đại biểu cho rằng, cần điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên phân phối thu nhập, đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ trả nợ và phù hợp với tỷ lệ góp vốn của các thành viên. Đồng quan điểm về vấn đề trên, các đại biểu trong Đoàn đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, nhất là các nội dung mới cần phải được đánh giá kỹ, đảm bảo tính khả thi, thống nhất của pháp luật.