DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tránh thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

03/11/2022 00:00
HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 186/NQ-HĐND, ngày 20/10/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tránh thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Lạc Sơn.

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với các nội dung cụ thể như sau:

Dự án có quy mô đầu tư giai đoạn I: Xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 6,2Km. Điểm đầu tại Km71+350 Quốc lộ 12B, thuộc địa phận xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn; Điểm cuối tại Km64+00 Quốc lộ 12B, thuộc địa phận thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. Thiết kế tuyến đường theo tiêu chuấn đường phố gom; quy chuấn TCVNXD 104:2007 Đường ô tô đô thị - Yêu cầu thiết kế.

Công trình vượt dòng: Xây dựng 01 cầu vượt sông Bưởi, thiết kế vĩnh cửu với kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, quy mô cầu được xác định phù hợp với quy mô đường theo quy hoạch. Tần suất lũ thiết kế 1%.

Xây dựng hệ thống thoát nước dọc và ngang tuyến, tải trọng thiết kế theo tiêu chuẩn.

Xây dựng hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ.

Giai đoạn hoàn thiện: UBND huyện Lạc Sơn cân đối nguồn lực từ ngân sách huyện để xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình (vỉa hè, cây xanh, thoát nước...) đảm bảo phạm vi, quy mô theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng mức đầu tư giai đoạn I: 285 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn I: Nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025.

Thời gian thực hiện dự án giai đoạn I: Từ năm 2023 đến năm 2025.

Tiến độ thực hiện dự án giai đoạn I: Khoảng 36 tháng (kể từ ngày khởi công).

Các nội dung khác: Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 28,5ha.

Phương án giải phóng mặt bằng: Giai đoạn I thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô giai đoạn hoàn thiện.

Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết 431/NQ-HĐND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường tránh thị trấn Vụ Bán, huyện Lạc Sơn, tính Hòa Bình.

HĐND tỉnh giao: UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; chịu trách nhiệm về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tính chính xác của thông tin số liệu của dự án theo quy định của pháp luật; phát huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết quả thực hiện dự án với HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.