DetailController

CNTT và Viễn Thông

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng

16/03/2011 00:00
Trong những năm qua, công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng đã được đẩy mạnh trên nhiều phương diện. Hoạt động của mạng CNTT được duy trì thông suốt, đảm bảo khai thác có hiệu quả các ứng dụng trên mạng diện rộng và hoàn thành việc nâng cấp mạng CNTT từ tỉnh đến các đảng bộ trực thuộc.
Hình minh họa

Việc triển khai Đề án 06 của Ban Bí thư về CNTT năm 2010 đạt kết quả tốt. Hệ thống mạng tại trụ sở Tỉnh ủy được hoàn thành và nâng cấp; tiếp tục bổ sung máy trạm, máy in cho các đơn vị còn thiếu, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống mạng CNTT tại các huyện, thành ủy. Đã tiến hành mua sắm, đưa vào trang bị 110 máy trạm, 4 máy tính xách tay, 88 máy in, bàn ghế và các thiết bị kèm theo. Trang bị cho 82/210 xã, phường, thị trấn mỗi đơn vị 01 bộ máy tính, bàn ghế, máy in. Ngoài phần mềm dùng chung Lotus Note, trên hệ thống mạng các đơn vị đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, phần mềm đặc thù chuyên ngành kiểm tra theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phần mềm Kế toán Đảng cũng đã được các cấp ủy quan tâm tiến hành triển khai giúp công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng đạt hiệu quả.

Công tác tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ công chức trong các cơ quan Đảng được tăng cường. Thông qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ công chức khai thác và sử dụng tốt mạng CNTT trên diện rộng của Đảng. Năm 2010, đã mở 23 lớp tập huấn với 537 học viên là cán bộ công chức lãnh đạo, người sử dụng trong các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và một số huyện ủy, thành ủy trực thuộc. Đặc biệt, năm 2010 công tác CNTT của cơ quan đảng đã phục vụ đắc lực, thành công trong việc kiểm phiếu bầu cử, quản lý đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Một số đơn vị thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT như: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Thành ủy Hòa Bình, Văn phòng Huyện ủy Yên Thủy, văn phòng Huyện ủy Tân Lạc, Văn phòng Huyện ủy Cao Phong, Văn phòng Huyện ủy Lạc Sơn,...

Tính đến hết năm 2010, Cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng bộ tỉnh và huyện có 74.292 tài liệu (bản ghi) được gắn tệp toàn văn với 151.290 trang văn bản A4; trong đó Văn kiện Đảng bộ tỉnh là 27.478 tài liệu với 54.288 trang A4.