DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Hội nghị HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất

20/04/2022 00:00
Ngày 19/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức hội nghị HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 2 ngày (8-9/4/2022) hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức thành công tốt đẹp, được lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Các công tác chuẩn bị từ nội dung tài liệu hội nghị, thông tin, tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, trang trí khánh tiết, An ninh trật tự, y tế...đều được đảm bảo chu đáo, an toàn. Qua đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp về con người, vùng đất Hòa Bình, cũng như góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Hội nghị đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan.

       Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận một số ý kiến trong quá trình tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm, trong đó các đại biểu đều khẳng định công tác tham mưu của Văn phòng rất quan trọng, từ khâu xây dựng kế hoạch chi tiết đến việc xây dựng các tiểu ban tổ chức hội nghị; việc phối hợp giữa các tiểu ban, các ngành, đơn vị cần linh hoạt hơn; xây dựng phóng sự tuyên truyền cần có sự phối hợp, chỉ đạo ngay từ đầu để tránh bị động, lúng túng; cần có thêm các hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc của tỉnh Hòa Bình để phục vụ cho công tác quảng bá cũng như giao lưu giữa các đại biểu trong quá trình diễn ra hội nghị...

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức, phối hợp giữa các tiểu ban, các ngành, đơn vị liên quan. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong quá trình tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021- 2026, các tiểu ban cũng như các đơn vị, sở, ngành liên quan cần đề cập đến việc sớm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị; việc lựa chọn chủ đề Hội nghị gắn với chức năng, nhiệm vụ HĐND nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các hình ảnh, tư liệu, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021- 2026 là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng. Đối với những khó khăn, hạn chế đã nêu, các ngành, đơn vị cần rút kinh nghiệm để tổ chức cho các sự kiện sau được tốt hơn nữa./.