DetailController

Chăn nuôi

Đà Bắc: Tập huấn về an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm cho cán bộ khuyến nông và thú y

04/06/2012 00:00
Từ ngày 30/5 đến 1/6, dự án AFAP ( Quỹ Australia vì Nhân dân Châu Á- Thái Bình Dương) phối hợp với Trung tâm khuyến nông Quốc gia tập huấn về an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm cho cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y viên huyện và các xã tại địa bàn huyện Đà Bắc.

 

Lớp học đã được nghe GS.Hán Văn Khoát - tư vấn ban quản lý dự án AFAP và bà Phạm Kim Oanh - phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chuyển giao những kiến thức cần thiết về vấn đề thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm quy mô vừa và nhỏ, dựa trên bộ tài liệu tranh lật  "sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch của USAID" . Những nội dung trong kế hoạch tập huấn rất thiết thực như :khái niệm an toàn sinh học và an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm, mầm bệnh và đường truyền lây, nguy cơ và giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh cho đàn gia cầm bằng các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
 
Mục đích lớn nhất của khoá tập huấn hướng tới là các  học viên được tiếp cận kiến thức và hướng dẫn sử dụng thành thạo bộ tranh lật trong phương pháp truyền thông nhóm, vận dụng dụng tốt các phương pháp- kỹ năng khuyến nông trong tập huấn có sự tham gia ( lấy học viên làm trung tâm ) ,đào tạo lực lượng cán bộ khuyến nông, thú y viên cấp huyện, cấp xã trở thành những tiểu giáo viên, tuyên truyền viên về địa phương mình tập huấn phổ biến lại cho bà con nông dân những kiến thức cơ bản nhất về an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm và lợi ích từ chăn nuôi ATSH  tới kinh tế nông hộ./.