DetailController

Chăn nuôi

Đà Bắc: Ổn định dân cư và phát triển kinh tế xã hội các xã vùng hồ

16/05/2022 00:00
Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 – 2025 được áp dụng cho 34 đơn vị hành chính cấp xã vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình. Trong đó huyện Đà Bắc, gồm 12 xã, thị trấn: Nánh Nghê, Tiền Phong, Vầy Nưa, Hiền Lương, Đồng Chum, Toàn Sơn, Đồng Ruộng, Yên Hòa, Mường Chiềng, Cao Sơn, Tú Lý và thị trấn Đà Bắc.
Nuôi cá lồng trở thành sinh kế bền vững của nhân dân các xã vùng hồ, huyện Đà Bắc

Trong giai đoạn qua, thực hiện Đề án, huyện Đà Bắc đã bố trí nhiều nguồn lực để đạt được các mục tiêu đề án đặt ra. Để ổn định dân cư, huyện đã tập trung di chuyển các hộ dân trong vùng Đề án có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét đến khu tái định cư tập trung hoặc di dãn các hộ dân xen ghép tới các điểm thưa dân và tạo điều kiện cho các hộ dân có đất ở, đất sản xuất đảm bảo đời sống lâu dài, bền vững. Trong giai đoạn 2009 - 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc  đã tái định cư tập trung cho 35 hộ dân; di chuyển xen ghép cho 71 hộ dân thuộc vùng hồ sông Đà.

Theo đề án, mục tiêu phát triển sản xuất của huyện Đà Bắc là khai hoang ruộng bậc thang, trồng rừng phòng hộ kết hợp với rừng kinh tế; hỗ trợ sản xuất; đào tạo nghề cho nhân dân; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, công nghệ mới. Đến hết năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện phát triển sản xuất thuộc Đề án được trồng mới được 205,1 ha rừng phòng hộ kết hợp với rừng kinh tế; hỗ trợ sản xuất cho 2.161 hộ; đào tạo nghề cho 1.136 người dân; tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất được 39 lớp cho 3.181 người giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống nhân dân được nâng cao, tăng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề lên hơn 40%, nâng cao độ che phủ rừng của vùng của các xã ven hồ lên hơn 60%, giúp phát triển kinh tế các xã ven hồ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng, trong giai đoạn 2009 - 2020 Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc đã thực hiện được 03 công trình trạm y tế; 01 công trình trụ sở Ủy ban nhân dân huyện; 01 công trình trường lớp học và 05 công trình đường phục vụ di giãn dân xen ghép, 01 công trình tái định cư giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân và ổn định an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội của nhân dân các xã vùng hồ nói riêng và của huyện Đà Bắc nói chung .

Nhìn chung, trong giai đoạn qua, việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, các khu tái định cư tập trung và các dự án hạ tầng phục vụ xen ghép di dân tại huyện Đà Bắc được thực hiện tuân thủ theo Pháp Luật Xây dựng, các Thông tư, Nghị định có liên quan đến xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan đến xây dựng. Các dự án sau khi thi công xây dựng được chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị nhận và đưa vào khai thác sử dụng, được quy định vận hành, khai thác và bảo trì từ đó đảm bảo phát huy tối đa công năng của các dự án phục vụ ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.