ListNewByCategory

Kết quả Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng 2024

(18/03/2024)
Thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng 2024, BCĐ vận động HMTN tỉnh đã ban hành Công văn hướng dẫn tới BCĐ vận động HMTN các huyện, thành phố; các thành viên BCĐ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia HMTN trong dịp Tết Giáp Thìn và Lễ hội Xuân hồng 2024 nhằm giảm thiểu sự thiếu máu trong các dịp Tết tại các Bệnh viện.

Hiển thị 45 - 48 of 4.103 kết quả.