ListNewByCategory

Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh ngay từ y tế cơ sở

(08/06/2023)
Để nâng cao sức khỏe Nhân dân, những năm qua, tỉnh đã đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ tuyến cơ sở. Hiện nay, sau khi sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế công lập đã giảm 02 đơn vị cấp phòng thuộc Sở Y tế, 06 đơn vị cấp tỉnh, 12 đơn vị cấp huyện, 59 đơn vị cấp xã. Hiện tại, bộ máy y tế công lập tỉnh Hoà Bình gồm: cơ quan Sở Y tế, 9 đơn vị tuyến tỉnh, 10 Trung tâm Y tế tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế, 151 trạm y tế trực thuộc các Trung tâm Y tế.

Đẩy mạnh truyền thông về chế độ bảo hiểm cho người lao động

(08/06/2023)
Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, ngày 27/5/2020 của Chính phủ về quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là phù hợp với xu thế chung của các nước, nhằm giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh.

Nâng cao trách nhiệm cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ trẻ em

(29/05/2023)
Trước tình hình bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp, để ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn, căn cứ Luật Trẻ em năm 2016, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số13/CT-UBND ngày 20/10/2017 về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em mục tiêu cụ thể hướng tới hàng năm giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị bạo lực, xâm hại; 90% trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại được hỗ trợ, phòng ngừa; 100% trẻ em được giáo dục kỹ năng sống trong các chương trình sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa của nhà trường; 100% trẻ em bị bạo lực, xâm hại được can thiệp, trợ giúp chăm sóc, phục hồi tâm lý tại cộng đồng và tư vấn thích hợp; 100% các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn đều được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 – 2030

(29/05/2023)
Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4236/VPUBND-NVK về việc thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 – 2030.

Thực hiện Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030

(29/05/2023)
Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4235/VPUBND-NVK về việc thực hiện Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

(29/05/2023)
Tối ngày 27/5, tại Cung văn hóa tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành; đại diện tổ chức ChildFund, tổ chức Tầm nhìn Thế giới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 200 trẻ em tiêu biểu đến từ các huyện, thành phố.

Kết quả Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

(26/05/2023)
Thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Ban Chỉ đạo ATTP các cấp đã triển khai và thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 11/12/2014, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 thang 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước vê an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phâm trong tình hình mới”; Ban Chỉ đạo ATTP của tỉnh đã ban hành kế hoạch và triên khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023; thực hiện công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm và triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Hiển thị 171 - 180 of 4.097 kết quả.