DetailController

Sức khỏe - Đời sống

6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh tiếp nhận được 4.582 đơn vị máu

07/07/2023 16:30
Ngay từ đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã thường xuyên được kiện toàn, chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể, kịp thời. Chủ động tuyên truyền vận động thông qua nhiều hình thức đến các tầng lớp Nhân dân.
6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh tiếp nhận được 4.582 đơn vị máu

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thủy, Mai Châu, thành phố Hòa Bình và Tỉnh đoàn tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện với 6.993 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Tiếp nhận được 4.582 đơn vị máu, đạt 51% kế hoạch năm, sau quy đổi được 5.943 đơn vị, tương đương 1.486 lít máu, trị giá 845.360.000 đồng. Tổ chức kiểm tra, giám sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người hiến máu tình nguyện; giúp đỡ, chăm sóc người hiến máu được hiệu quả, đảm bảo mọi quyền lợi của người tham gia hiếu máu. Hướng dẫn, tư vấn chu đáo và gửi lời cảm ơn, kết quả xét nghiệm đến từng người. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầy đủ cho người hiến máu tình nguyện ngay sau khi lấy máu. Chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ bồi dưỡng tại chỗ, quà lưu niệm và các chế độ theo đúng quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo 100% các huyện, thành phố và đơn vị triển khai, thực hiện tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Tiếp tục duy trì hoạt động Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống tỉnh Hòa Bình với số lượng tình nguyện viên trên 250 người. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh… tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiếu máu tình nguyện trong dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2023 và tổ chức ngày hội hiến máu ngày “Chủ nhật đỏ” với chủ đề “Sinh mệnh của bạn và tôi” và Ngày hội “Xuân Hòa Bình” với trên 600 người tham gia.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 10 buổi tuyên truyền cho gần 7.000 lượt người là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang của tỉnh, của huyện và Nhân dân thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các doanh nghiệp, vế ý nghĩa của hiến máu tình nguyện. Đưa 80 tin, bài, phóng sự về tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện; treo và cấp phát 5.000 băng rôn, khẩu hiệu, cờ băng đeo đầu, tờ rơi… tuyên truyền về hiến máu tình nguyện. Tổ chức 9 đợt tuyên truyền lưu động bằng ô tô trên các trực đường của các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thủy, Mai Châu và thành phố Hòa Bình về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện.

6 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục kiện toàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức hiến máu tình nguyện đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực để nâng cao nhận thức cho người dân hiểu về phong trào hiến máu tình nguyện, từ đó tự nguyện tham gia hiến máu tình nguyện. Tăng cường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, tổ chức Công đoàn, Công an, Quân đội vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân để tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư kỹ thuật, tổ chức nhận máu an toàn, kịp thời. Kịp thời động viên và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiện máu tình nguyện. Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc người hiến máu./.