ListNewByCategory

Tổ chức các giải pháp ứng phó với nuy cơ hạn hán, thiếu nước

(01/06/2023)
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào đầu tháng 6/2023 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Trong điều kiện ảnh hưởng của El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến từ 25-50%. Với các nhận định tác động đến khí tượng, thủy văn của hiện tượng El Nino và dung tích trữ của các hồ chứa hiện tại, tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ xảy ra.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023

(23/05/2023)
Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về đa dạng sinh học. Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity” – “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050.

Phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí cac-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải

(22/05/2023)
Ngày 18/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí cac-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải.

Phát huy vai trò tích cực của hội viên nông dân trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

(22/05/2023)
Ngay sau khi Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được ban hành, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã nghiêm túc triển khai các nội dung của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ đảng viên trong cơ quan, đồng thời chỉ đạo triển khai tới các cấp Hội trong tỉnh yêu cầu tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao

(17/05/2023)
Trong bối cảnh hiện nay, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một xu thế tất yếu, giúp phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân. Đây được coi là một trong những giải pháp trọng tâm trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Phát triển Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giúp dự báo, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới

(15/05/2023)
Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học là chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Việc triển khai ứng dụng Công nghệ sinh học (CNSH) trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân và bảo vệ môi trường.

Hiển thị 131 - 140 of 1.468 kết quả.